اتاق جلسات1

اتاق جلسات پردیس علم و فناوری با ظرفیت 12 نفر همراه با تمامی امکانات سمعی و بصری جهت استفاده شرکت‌های عضو، سازمان‌ها، گروه‌های مختلف