سالن همایش1

سالن همایش پردیس علم و فناوری با ظرفیت 80 الی 100 نفر همراه با تمامی امکانات سمعی و بصری جهت استفاده شرکت‌های عضو، سازمان‌ها، گروه‌های مختلف