فروشگاه تخصصی

فروشگاه تخصصی پردیس علم و فناوری با دارا بودن فضای مناسب جهت ارائه محصولات شرکت‌های مستقر در پردیس و به‌خصوص کالاهای هوانوردی عمومی مشغول به فعالیت می‌باشد.
آدرس: واقع در پردیس علم و فناوری