مرکز آموزش هوانوردی پردیس

مرکز هوانوردی پردیس در زمینه آموزش خلبانی و پروازهای تفریحی فعالیت می‌کند.

  • شماره اتاق : ۳۰۱
  • شماره تماس : ۶۶۷۴۰۳۳۰
  • سایت : pardisaviation.ir
  • رایانامه : info@pardisaviation.ir