نشست هم‌اندیشی میان دکتر اسفندیار اختیاری رئیس پردیس علم و فناوری و محمد محمدی‌بخش ریاست سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.


عصر سه‌شنبه دوم آذرماه 1400، نشست دوجانبه دکتر اسفندیار اختیاری رئیس پردیس علم و فناوری و رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس با آقای محمد محمدی‌بخش ریاست سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.

در این نشست از ضرورت گسترش هوانوردی عمومی و ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و قانونی لازم جهت توجه هرچه بیشتر به این حوزه گفتگو شد.

همچنین از ورزش‌های هوایی به عنوان یکی از حوزه‌های پرطرفدار جهت ایجاد نشاط گروهی و آشنایی عموم افراد با رشته‌های هوایی سخن گفته شد.

هر دو طرف فرهنگ‌سازی میان افراد را گام نخست جهت تحول و پیشرفت در حوزه هوایی دانستند و تاکید کردند که پیش نیاز لازم جهت پیشرفت تکنولوژی و ایجاد نوآوری در صنعت هوایی، آشنایی افراد با این حوزه از طریق گسترش هوانوردی عمومی است.

دکتر اختیاری از ایجاد بسترهای مناسب در شهر یزد جهت ایجاد مرکز هوانوردی پردیس گفت و رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز شهر یزد را یکی از مناطق مناسب و پر اهمیت در این حوزه دانست.

گفتنی است پردیس علم و فناوری در حال راه‌اندازی مرکز هوانوردی پردیس در شهر یزد است.

محمدی بخش ریاست سازمان هواپیمایی کشوری
محمدی بخش ریاست سازمان هواپیمایی کشوری و دکتر اسفندیار اختیاری رییس پردیس علم و فناوری