سوالات متداول

پردیس علم و فناوری یک مرکز کاملاً خصوصی است.

تمامی گروه‌هایی که در حوزۀ تکنولوژی، فناوری و بخصوص فناوری‌های مربوط با هوانوردی فعالیت دارند.

  1. ارسال درخواست کتبی
  2. بررسی درخواست
  3. اعلام نتیجه بررسی
  4. استقرار در پردیس