امکانات

آخرین اخبار

شرکت‌ها

درباره ما

  • پردیس و پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از ساختارهای مؤثر در امر توسعه فناوری است. توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال‌زایی تخصصی که مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است از این مسیر به نتیجه مطلوب می رسد. پارک ها و پردیس های فناوری، محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور گروه های فناوری بخصوص شرکت های کوچک و متوسط که در تعامل سازنده با یکدیگر و جامعه به فعالیتهای فناوری بپردازند.
  • پردیس های فناوری سازمانی است که هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء نوآوری و فناوری است. برای دستیابی به این هدف یک پردیس فناوری، جریان دانش و فناوری را در میان شرکتهای خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت می کند.
  • با توجه به ظرفیت و توانمندی بالای شرکت های دانش بنیان حاضر در استان تهران و برای استفاده هرچه بهتر از این ظرفیت ها، پردیس علم و فناوری با در اختیار داشتن بخش ها و امکانات گوناگون از ابتدای سال ۱۳۹۶در مرکز شهر تهران راه اندازی شد. هدف از تاسیس این مرکز کمک به اقتصاد دانش بنیان و همکاری جهت توسعه علم و فناوری کشور در تمام زمینه ها بخصوص هوانوردی عمومی است. پردیس علم و فناوری افتخار دارد تا با نگرشی نو و راهبردی متفاوت در راستای هدف تدوین شده گام بردارد.

اعضا

خلبان دکتر اسفندیار اختیاری

رئیس